Lærdómsviðmið meistaraprófs

Nemandi sem lýkur meistaraprófi skal í fyrsta lagi búa yfir þekkingu innan fagsviðs fræðigreinar eða starfsgreinar. Í því felst að nemandi

 • þekki fræðileg viðfangsefni og álitamál,
 • hafi aflað sér þekkingar með rannsóknum og geti fært rök fyrir eigin úrlausnum,
 • geti sett nýjustu þekkingu í samhengi á viðeigandi sérsviði,
 • þekki til rannsóknaraðferða á sínu fræðasviði og hafi þekkingu á siðfræði vísinda.

Í öðru lagi skal nemandi við útskrift búa yfir þeirri leikni að geta beitt aðferðum og verklagi á sérsviði fræðigreina eða starfsgreina. Í því felst að nemandi

 • hafi tileinkað sér viðeigandi vinnubrögð,
 • hafi kunnáttu til þess að greina og miðla tölulegum upplýsingum,
 • geti skilið og tekist á við flókin viðfangsefni í faglegu samhengi,
 • geti nýtt þekkingu sína og skilning í faglegri vinnu eða við starfsgrein,
 • hafi náð tökum á viðeigandi tækja-, tækni- og hugbúnaði,
 • geti aflað greint og metið vísindaleg gögn,
 • sýni frumleika í þróun og nýtingu hugmynda,
 • geti nýtt þekkingu sína, skilning og úrlausnarhæfni við nýjar og ókunnuglegar aðstæður eða í þverfaglegu samhengi sérsviðs fræðigreinar,
 • geti þróað verkefni og sett í samhengi með aðferðum byggðum á kenningum sérsviðs fræðigreinar og/eða tilrauna,
 • hafi getu til að samþætta þekkingu, eiga við flókin viðfangsefni og setja fram skoðun út frá tiltækum upplýsingum,
 • geti beitt rannsóknaraðferðum með árangri og framkvæmt smærri rannsóknarverkefni,
 • sé læs á rannsóknir og niðurstöður þeirra.

Í þriðja lagi skal nemandi við útskrift hafa þá hæfni að geta hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/eða frekara námi. Í því felst að nemandi

 • hafi þróað með sér nauðsynlega námshæfni og sjálfstæð vinnubrögð til að geta tekist á við frekara nám,
 • geti átt frumkvæði að verkefnum, stýrt þeim og axlað ábyrgð á vinnu einstaklinga og hópa,
 • geti greint frá flóknum fræðilegum viðfangsefnum og/eða fræðilega rökstuddum niðurstöðum, einn eða í samstarfi við aðra, í áheyrn sérfræðinga og almennings,
 • hafi hæfni til að setja fram og lýsa fræðilegum atriðum og rannsóknarniðurstöðum á erlendu tungumáli,
 • geti tekið sjálfstæðar, faglegar ákvarðanir og rökstutt þær,
 • geti metið sjálfstætt hvenær mismunandi greiningaraðferðir og flókið fræðileg atriði eiga við,
 • geti miðlað tölulegum upplýsingum.
Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is