Lærdómsviðmið doktorsprófs

Inntökuskilyrði eru meistarapróf af stigi 2.1 eða 2.2 eða sambærilegt próf. Skólar eða deildir geta krafist ákveðinnar lágmarkseinkunnar og sett sérstakar reglur um inntöku og hæfi nemenda.

Þekking: Við útskrift býr nemandi yfir sérfræðiþekkingu innan fræðigreinar. Í því felst að nemandi:

 • búi yfir yfirgripsmiklum og ítarlegum skilningi á helstu kenningum, grundvallaratriðum, hugtökum og nýjustu þekkingu sem völ er á
 • hafi haft frumkvæði að sköpun nýrrar þekkingar og túlkun hennar með rannsóknum eða annarri viðurkenndri fræðimennsku sem stenst skoðun og rýni fræðimanna
 • hafi lagt til mikilvægar nýjungar í formi nýrrar þekkingar, frumlegrar nýtingar eða túlkunar á þeirri þekkingu sem fyrir er
 • sýni að hann hafi þekkingu á siðfræði vísinda og hafi tekið íhugaða afstöðu til eigin rannsókna og annarra út frá eigin siðviti.

Leikni: 
Við útskrift getur nemandi beitt sérhæfðum aðferðum og verklagi á sérsviði fræðigreinar. 
Í því felst að nemandi:

 • geti skipulagt og framkvæmt viðamiklar rannsóknir sem útvíkka og/eða endurskilgreina gildandi aðferðafræði fræðigreinar
 • geti kannað eða þróað verkefni sem taka á nýjum vandamálum og viðfangsefnum fræðigreinar
 • hafi á hraðbergi grundvallarfærni, tækni, aðferðir, efni og heimildir sem tengjast viðkomandi fræðigrein
 • geti beitt gagnrýnni greiningu, mati og samþættingu við ný og flókin verkefni
 • geti hagnýtt almenn og sérhæfð tæki til rannsókna og rannsóknartækni
 • geti notað hugbúnað til að styðja við og bæta starf í viðkomandi fræðigrein
 • geti tiltekið sérhæfðan hugbúnað til endurbóta á aðferðum og vinnulagi
 • geti metið tölulegar og myndrænar upplýsingar á gagnrýninn hátt
 • hafi beitt nýstárlegum rannsóknum eða þróað vinnuaðferðir sem bæta við eða víkka út gildandi þekkingarsvið viðkomandi fræðigreinar
 • sýni frumleika í þróun og hagnýtingu nýrrar þekkingar, skilnings og aðferða
 • hafi tileinkað sér gagnrýna afstöðu til þekkingar og hafi kynnt fræðiritgerð sem er birtingarhæf í ritrýndri útgáfu innanlands eða á alþjóðavettvangi. 


Hæfni: 
Við útskrift geti nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/eða frekara námi. Í því felst að nemandi:

 • geti tekið fulla ábyrgð á eigin verkefnum og á vinnu annarra
 • geti sýnt sjálfstæði og frumkvæði í faglegri og fræðilegri vinnu
 • geti á árangursríkan hátt sagt jafningjum, öðrum fræðimönnum og almenningi frá sérfræðisviði sínu
 • geti tekið þátt í gagnrýnum samræðum, átt frumkvæði að og leitt fræðileg samskipti. 
Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is